مدرسه کسب و کار میار

گروه میار با راه اندازی اولین آزمایشگاه کسب و کار در ایران قصد دارد در حوزه توسعه فردی و توسعه کسب و کار محصولات و خدماتی را ارائه کند که این پیچیدگی اطلاعات و جزییات عصر حاضر را ساده سازی کرده و محتوایی به مخاطب ارائه دهد تا انقلابی در مسیر قهرمانی برای رسیدن به موفقیتشان رقم بزند. به زودی...